Sumber Pendidikan Terbuka @ OER (Open Educational Resources)

 


Di zaman digital ini, akses kepada bahan pendidikan berkualiti adalah penting bagi para pelajar di seluruh dunia. Sumber Pendidikan Terbuka (OER) telah muncul sebagai satu penyelesaian yang mempunyai kuasa transformasi, menyediakan akses percuma dan terbuka kepada pelbagai bahan pembelajaran. Dalam catatan blog ini, kita akan meneliti atribut utama dan komponen OER, menjelaskan kepentingan mereka dalam membina pendidikan yang adil dan inklusif bagi semua.

Definisi dan Atribut OER:

Sumber Pendidikan Terbuka (OER) merujuk kepada bahan pendidikan yang tersedia secara percuma untuk digunakan, diguna semula, diubah suai, dan dikongsi. Sumber-sumber ini mempunyai beberapa atribut utama:

a. Lesen Terbuka: OER dikeluarkan di bawah lesen terbuka, seperti lesen Creative Commons, yang memberi kebenaran kepada pengguna untuk mengubah, menggabungkan, dan mengedarkan bahan-bahan tersebut.

b. Aksesibiliti: OER direka bentuk untuk menjadi boleh capai oleh semua pelajar, menghapuskan halangan pendidikan dengan menyediakan akses percuma kepada kandungan tanpa mengira lokasi geografi atau sekatan kewangan.

c. Kelenturan: OER membolehkan penyesuaian dan adaptasi untuk memenuhi keperluan pembelajaran yang pelbagai. Pendidik boleh mengubah suai sumber-sumber tersebut untuk memenuhi objektif pengajaran dan menyesuaikan dengan keperluan pelajar mereka.

d. Kolaborasi: OER menggalakkan kerjasama dan perkongsian pengetahuan antara pendidik di seluruh dunia, membolehkan penambahbaikan dan penyempurnaan berterusan bahan-bahan pendidikan.


Komponen OER:

OER merangkumi pelbagai sumber pendidikan, termasuk tetapi tidak terhad kepada:

a. Buku Teks dan E-buku: Buku teks OER adalah sumber digital percuma yang meliputi pelbagai subjek dan tahap pendidikan. Contohnya termasuk OpenStax, penyedia buku teks terbuka yang dikaji rakan sejawat, dan Project Gutenberg, yang menawarkan koleksi e-buku percuma yang luas.

b. Nota Kuliah dan Slaid pembentangan: Platform OER menyimpan nota kuliah dan slaid pembentangan yang dikongsi oleh pendidik. Sebagai contoh, SlideShare menyediakan platform untuk pendidik berkongsi persembahan slaid mengenai pelbagai topik.

c. Sumber Multimedia: OER merangkumi bahan multimedia seperti video, animasi, dan rakaman audio. Khan Academy menawarkan perpustakaan video pengajaran yang komprehensif merangkumi pelbagai subjek dan tahap pendidikan.

d. Penilaian dan Kuiz: Platform OER sering menyediakan penilaian, kuiz, dan latihan. Projek OpenAssessments menyediakan penyimpanan item penilaian terbuka yang boleh digunakan dan diubahsuai oleh pendidik.

e. Modul Pembelajaran dan Kursus: Platform OER menawarkan modul pembelajaran dan kursus lengkap. OpenCourseWare Consortium memberikan akses kepada kursus universiti daripada institusi di seluruh dunia.

f. Perisian dan Alat Pembelajaran: OER merangkumi perisian pendidikan dan alat pembelajaran. Sebagai contoh, GeoGebra adalah perisian matematik sumber terbuka yang menyokong pengalaman pembelajaran interaktif.


Contoh dan Pautan OER Percuma:

a. OpenStax (https://openstax.org/): OpenStax menawarkan koleksi luas buku teks terbuka yang dikaji rakan sejawat merangkumi pelbagai disiplin.

b. Khan Academy (https://www.khanacademy.org/): Khan Academy menyediakan pelbagai video pengajaran, latihan, dan sumber pembelajaran yang disesuaikan.

c. MERLOT (https://www.merlot.org/): MERLOT adalah koleksi sumber pembelajaran dalam talian yang disusun dengan teliti merangkumi pelbagai subjek, termasuk buku teks, simulasi, dan bahan multimedia.

d. OER Commons (https://www.oercommons.org/): OER Commons adalah platform yang menyimpan pelbagai sumber OER, termasuk buku teks, kursus, dan pengajaran interaktif.

e. MIT OpenCourseWare (https://ocw.mit.edu/): MIT OpenCourseWare menawarkan akses percuma kepada bahan kursus dari Massachusetts Institute of Technology (MIT), termasuk nota kuliah, tugasan, dan peperiksaan.

Kesimpulan:

Sumber Pendidikan Terbuka (OER) merevolusikan aksesibiliti dan ketersediaan bahan pendidikan, memupuk peluang pembelajaran yang inklusif dan adil di seluruh dunia. Dengan lesen terbuka, aksesibiliti, kelenturan, dan sifat kolaboratifnya, OER  mengubah pendidikan dengan membolehkan pendidik mengadaptasi, menyesuaikan, dan berkongsi sumber-sumber pendidikan berkualiti tinggi. Contoh-contoh dan pautan yang diberikan ini menjadi titik permulaan bagi pendidik, pelajar, dan pembuat dasar untuk meneroka dunia luas OER yang percuma dan membuka potensi pendidikan terbuka bagi semua.

Previous Post Next Post