Memahami Peranan Teknologi Bantu (Assistive Technology) dalam Pendidikan


Teknologi bantu merujuk kepada peranti, perisian, atau aplikasi yang direka khas untuk membantu individu dengan keperluan khas mengatasi rintangan pendidikan. Dalam blog ini, kita akan meneroka peranan penting teknologi bantu dalam pendidikan dan memberikan beberapa contoh yang menggambarkan impak positifnya.

Peranan Teknologi Bantu dalam Pendidikan:

Peningkatan Aksesibiliti: Teknologi bantu telah mengubah paradigma aksesibiliti dalam pendidikan. Melalui penggunaan perisian, aplikasi, atau perkakas keras, pelajar dengan keperluan khas dapat mengakses bahan pembelajaran dan aktiviti bagi membantu pembelajaran. Contohnya, pembaca teks menggunakan teknologi pengenalan karakter optik (OCR) dapat membantu pelajar yang buta membaca teks tercetak atau digital. Dengan itu, teknologi bantu membolehkan pelajar memiliki pengalaman pembelajaran yang sama dengan rakan sebaya mereka.

Penyediaan Sokongan dan Pemantauan Individu: Teknologi bantu juga memainkan peranan penting dalam menyediakan sokongan dan pemantauan individu kepada pelajar dengan keperluan khas. Contohnya, aplikasi berdasarkan tablet yang dilengkapi dengan aktiviti pembelajaran interaktif dan pengingat tugasan dapat membantu pelajar dengan ADHD (Gangguan Pemusatan Perhatian dan Hiperaktif) untuk tetap fokus dan teratur. Guru atau ibu bapa boleh menggunakan teknologi ini untuk memantau kemajuan pelajar secara waktu nyata, mengenal pasti bidang yang memerlukan perhatian khusus, dan memberikan intervensi yang sesuai.

Penciptaan Perubahan dalam Persekitaran Pembelajaran: Teknologi bantu dapat membantu mencipta persekitaran pembelajaran yang lebih inklusif dan mesra kepada pelajar dengan keperluan khas. Sebagai contoh, teknologi teks-ke-suara dapat membantu pelajar dengan disleksia atau kesukaran membaca dalam mengakses teks bertulis. Pelajar boleh mendengar teks yang diucapkan melalui suara sintesis, yang dapat meningkatkan pemahaman dan penglibatan mereka dalam pembelajaran. Selain itu, teknologi realiti maya dan realiti tambahan juga boleh digunakan untuk mencipta pengalaman pembelajaran yang imersif dan menarik, membantu pelajar dengan keperluan khas memahami konsep dengan lebih baik.

Contoh teknologi assistive untuk murid berkeperluan khas:

Peranti pembaca teks:

Contoh: Optelec ClearReader+ (https://www.optelec.com/en/our-solutions/clearreader/)

Peranti pembaca teks seperti Optelec ClearReader+ adalah alat yang digunakan untuk membantu murid dengan kecacatan penglihatan dalam mengakses teks tercetak atau digital. Alat ini menggunakan teknologi OCR (Optical Character Recognition) untuk mengenali dan membaca teks dalam suara sintesis yang dapat didengar oleh pengguna. Hal ini memungkinkan murid dengan kecacatan penglihatan untuk mengakses buku teks, catatan, atau bahan pembelajaran lainnya dengan lebih mudah.

Perisian bantu dengar:

Contoh: Dragon NaturallySpeaking (https://www.nuance.com/en-gb/dragon.html)

Perisian bantu dengar seperti Dragon NaturallySpeaking adalah alat yang berguna bagi murid dengan gangguan bicara atau kesulitan menulis. Perisian ini menggunakan pengenalan suara untuk mengubah ucapan menjadi teks tertulis secara otomatis. Murid dapat mengucapkan kata-kata atau kalimat-kalimat, dan perisian ini akan mentranskripsinya menjadi teks yang dapat diedit. Ini membantu murid untuk berkomunikasi secara efektif dan mengekspresikan idea-idea mereka dengan lebih mudah.

Peranti pengatur kursor:

Contoh: Jouse3 (https://www.origininstruments.com/products/jouse3/)

Peranti pengatur kursor seperti Jouse3 adalah alat yang membantu murid dengan gangguan motorik atau kecacatan fizikal dalam mengendalikan kursor pada komputer. Alat ini menggunakan teknologi pelacakan (tracking) gerakan kepala atau mulut untuk mengawal pergerakan kursor. Murid dapat menggerakkan kepala atau mengawal mulut mereka untuk mengarahkan kursor pada layar komputer dan melakukan klik atau pilihan lainnya. Ini memungkinkan mereka untuk menggunakan komputer dan mengakses sumber daya digital dengan lebih independen.

Aplikasi pembaca layar:

Contoh: VoiceOver (https://www.apple.com/accessibility/iphone/vision/)

Aplikasi pembaca skrin seperti VoiceOver adalah aplikasi yang membantu murid dengan kecacatan penglihatan mengakses peranti berpandu skrin seperti telefon pintar atau tablet. Aplikasi ini membacakan teks dan deskripsi elemen antara muka kepada pengguna melalui suara sintesis. Murid dapat menggunakan gerakan atau butang khusus untuk meneroka antara muka dan mendengar maklumat yang disampaikan melalui aplikasi ini. Ini membolehkan mereka mengakses aplikasi, membaca mesej teks, melayari internet, dan menggunakan fungsi lain dengan lebih independen.

Peranti pembesar layar:

Contoh: ZoomText (https://www.zoomtext.com/)

Peranti pembesar layar seperti ZoomText membantu murid dengan kecacatan penglihatan dalam melihat dan membaca teks pada skrin komputer. Peranti ini memperbesar teks, gambar, dan elemen antara muka dengan jelas sehingga memudahkan murid membaca dan menavigasi dalam konteks digital. Ia juga menyediakan fitur-fitur tambahan seperti penyorotan teks dan pembacaan suara untuk membantu murid dalam memahami dan memproses maklumat dengan lebih baik.

Perisian saranan perkataan:

Contoh: Co:Writer (https://www.donjohnston.com/cowriter/)

Perisian saranan perkataan seperti Co:Writer membantu murid dengan kesukaran menulis atau kesalahan ejaan dalam menulis teks. Perisian ini memberikan saranan perkataan ketika murid mengetik, dan murid dapat memilih kata yang diinginkan daripada senarai yang disediakan. Ini membantu meningkatkan kecekapan menulis dan meminimumkan kesalahan ejaan, memberikan murid kepercayaan diri dalam kemahiran menulis mereka.

Peranti pemancar bunyi:

Contoh: Phonak Roger (https://www.phonak.com/sg/en/hearing-aids/accessories/roger-microphones.html)

Peranti pemancar bunyi seperti Phonak Roger membantu murid dengan gangguan pendengaran dalam mendengar dengan jelas dalam persekitaran yang bising atau jauh dari sumber suara. Peranti ini digunakan oleh guru atau pembicara dan memancarkan suara dengan jelas melalui gelombang radio atau teknologi tanpa wayar. Murid dapat menggunakan alat bantu dengar mereka untuk menerima bunyi yang disampaikan oleh peranti pemancar, memastikan mereka tidak terlepas maklumat penting dalam proses pembelajaran.

Aplikasi perancang jadual dan pengingat:

Contoh: Visual Schedule Planner (https://www.visualscheduleplanner.com/)

Aplikasi perancang jadual dan pengingat seperti Visual Schedule Planner membantu murid dengan autisme atau kesulitan pemahaman struktur waktu dalam mengatur jadual dan rutin harian mereka. Aplikasi ini membolehkan pengguna membuat jadual visual dengan menggunakan gambar atau simbol, dan juga menyediakan pengingat untuk tugas-tugas atau aktiviti yang perlu dilakukan. Ini membantu murid mengorganisasi dan memahami urutan tugas, memperkuat kemahiran pengendalian diri dan penerimaan perubahan dalam rutinitas mereka.

Teknologi bantu telah membuka pintu kepada akses dan peluang baru dalam pendidikan bagi pelajar dengan keperluan khas. Dengan kesedaran yang semakin meningkat tentang kepentingan inklusiviti, peranan teknologi bantu dalam pendidikan terus berkembang. Dalam melaksanakan teknologi bantu, adalah penting bagi pendidik, ibu bapa, dan pembangun teknologi untuk bekerjasama untuk memastikan teknologi tersebut sesuai dengan keperluan dan kehendak individu, dan juga memastikan sokongan dan latihan yang sesuai disediakan. Dengan memanfaatkan teknologi bantu dengan berkesan, kita dapat mencipta persekitaran pembelajaran yang inklusif, merangsang, dan memberdayakan untuk semua pelajar.

Previous Post Next Post