Pembelajaran berasaskan permainan


Pembelajaran berasaskan permainan

Pembelajaran berasaskan permainan, atau dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai "game-based learning," merujuk kepada penggunaan elemen permainan dan mekanisme permainan dalam konteks pembelajaran. Pendekatan ini melibatkan penggunaan permainan sebagai alat untuk meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan pemahaman pelajar dalam proses pembelajaran.

Contoh-contoh Pembelajaran Berasaskan Permainan:

1. Prodigy Math Game: https://www.prodigygame.com/

Prodigy Math Game adalah satu contoh platform pembelajaran matematik dalam bentuk permainan interaktif. Pelajar bermain permainan yang menyeronokkan sambil memperbaiki kemahiran matematik mereka. Mereka akan diberikan cabaran, teka-teki, dan pertandingan yang berkaitan dengan topik matematik tertentu, sekaligus memperkukuhkan kecekapan mereka dalam mata pelajaran ini.

2. Kahoot!: https://kahoot.com/

Kahoot! adalah platform pembelajaran berasaskan permainan yang membolehkan guru membuat kuiz interaktif dan pengalaman pertandingan dalam bilik darjah. Pelajar boleh menyertai kuiz menggunakan telefon pintar mereka sendiri dan bersaing dengan rakan sekelas. Pendekatan ini meningkatkan keterlibatan dan motivasi pelajar dalam pembelajaran.

3. Minecraft: Education Edition: https://education.minecraft.net/

Minecraft: Education Edition adalah versi pendidikan permainan popular Minecraft. Ia memberikan pengalaman pembelajaran yang interaktif dan kreatif dalam pelbagai subjek seperti sains, matematik, sejarah, dan seni. Pelajar dapat meneroka persekitaran maya, menyelesaikan misi, dan berkolaborasi dengan rakan sekelas dalam proses pembelajaran.

4. Code.org: https://code.org/

Code.org adalah platform pembelajaran pemrograman yang menggunakan elemen permainan untuk mengajar konsep pemrograman kepada pelajar. Mereka dapat belajar coding melalui permainan interaktif seperti "Minecraft Adventurer" dan "Star Wars: Building a Galaxy with Code." Pendekatan ini menjadikan pembelajaran pemrograman lebih menarik dan menyeronokkan.

5. Duolingo: https://www.duolingo.com/

Duolingo adalah aplikasi pembelajaran bahasa yang menggunakan elemen permainan untuk membantu pengguna mempelajari bahasa baru. Pengguna akan diberikan aktiviti permainan seperti menyelesaikan teka-teki, mengulangi ayat, dan berinteraksi dengan konten audiovisual untuk meningkatkan kemahiran bahasa mereka.

6. Rosetta Stone: https://www.rosettastone.com/

Rosetta Stone adalah platform pembelajaran bahasa yang menggunakan teknik pembelajaran berasaskan permainan untuk membantu pengguna mempelajari bahasa baru secara interaktif. Ia menyediakan latihan-latihan pemahaman lisan dan tulisan melalui permainan dan aktiviti interaktif.

7. TypingClub: https://www.typingclub.com/

TypingClub adalah platform pembelajaran menaip yang menggunakan elemen permainan untuk membantu pengguna meningkatkan kecepatan dan kecekapan menaip. Dengan melibatkan latihan-latihan yang berbentuk permainan, pelajar dapat belajar menaip dengan cara yang menyeronokkan dan interaktif.

8. Linguaclick: https://linguaclick.com/ Linguaclick adalah platform pembelajaran bahasa yang menggunakan permainan interaktif untuk mempelajari kemahiran bahasa seperti membaca, menulis, dan berbicara. Pelajar dapat bermain permainan yang menarik dan menyeronokkan sambil memperbaiki kemahiran bahasa mereka. 9. Funbrain: https://www.funbrain.com/ Funbrain adalah laman web yang menyediakan pelbagai permainan pembelajaran untuk pelajar dalam pelbagai subjek termasuk bahasa Inggeris. Pelajar dapat belajar kosakata, tatabahasa, dan membaca melalui permainan yang menarik dan interaktif. 10. Sesame Street: https://www.sesamestreet.org/ Sesame Street adalah siri televisyen dan laman web yang menawarkan permainan interaktif untuk kanak-kanak untuk mempelajari kemahiran bahasa, matematik, dan sosial. Dengan memainkan permainan dengan watak-watak Sesame Street yang terkenal, kanak-kanak dapat meningkatkan kemahiran bahasa mereka secara menyeronokkan. 11. SuperBetter: https://www.superbetter.com/ SuperBetter adalah aplikasi permainan yang membantu pemain membangunkan kemahiran sosial, emosi, dan psikologi yang positif. Ia memberikan cabaran, tugas, dan aktiviti untuk meningkatkan keupayaan komunikasi, pengurusan konflik, dan pemecahan masalah sosial. 12. MindSnacks: https://www.mindsnacks.com/ MindSnacks adalah aplikasi pembelajaran bahasa yang menggunakan permainan interaktif untuk memperbaiki kemahiran bahasa. Ia menawarkan pelbagai permainan dan aktiviti untuk memperluas kosakata, tatabahasa, dan kefahaman bahasa melalui pendekatan yang menyeronokkan.

Pembelajaran berasaskan permainan dapat memberikan pengalaman yang menyeronokkan, memotivasi, dan interaktif kepada pelajar, menjadikan proses pembelajaran lebih efektif dan berkesan.

Previous Post Next Post