Teknologi Disruptif dan Immersif

Teknologi Disruptif:

Teknologi disruptif merujuk kepada inovasi yang mempunyai potensi untuk mengganggu atau mengubah cara tradisional sesuatu aktiviti dijalankan. Ia sering kali memperkenalkan model perniagaan baru, menggantikan produk atau perkhidmatan sedia ada, dan mempengaruhi industri secara menyeluruh.

Contoh teknologi disruptif 

a) E-hailing: Platform seperti Grab dan MyCar telah mengganggu industri teksi tradisional dengan memperkenalkan perkhidmatan teksi atas talian yang memudahkan pemesanan dan pembayaran menggunakan aplikasi mudah alih.

b) E-wallet: Aplikasi seperti Touch 'n Go eWallet, Boost, dan GrabPay mengganggu cara tradisional pembayaran dengan membolehkan pengguna membayar menggunakan telefon pintar dan menggantikan penggunaan wang tunai.

c) E-commerce: Platform seperti Lazada, Shopee, dan Zalora telah mengubah cara orang membeli barangan dengan membolehkan pembelian secara atas talian, mengurangkan keperluan untuk pergi ke kedai fizikal.

d) Kecerdasan buatan: Teknologi AI seperti ChatGPT, Slides.ai, Quillbot dan banyak lagi telah mengubah cara belajar dan bekerja.

Peranan Teknologi Disruptif dalam Pendidikan:

Teknologi disruptif telah memberikan impak besar dalam bidang pendidikan dengan memperkenalkan model pembelajaran yang baru dan mengubah cara tradisional pembelajaran dijalankan. Beberapa peranan teknologi disruptif dalam pendidikan termasuk:

a) Akses Pendidikan yang Lebih Luas: Teknologi disruptif seperti pembelajaran dalam talian dan platform kursus dalam talian telah membolehkan akses pendidikan yang lebih luas kepada pelajar dari pelbagai tempat, termasuk mereka yang tinggal di kawasan terpencil atau yang mempunyai keterbatasan fizikal.

b) Fleksibiliti Masa dan Tempat: Pembelajaran dalam talian dan aplikasi pembelajaran membolehkan pelajar belajar pada bila-bila masa dan di mana sahaja mengikut keperluan mereka. Mereka boleh mengakses bahan pembelajaran melalui peranti digital seperti komputer atau telefon pintar.

c) Pembelajaran Personal: Teknologi disruptif membolehkan adanya pembelajaran yang disesuaikan dengan individu. Dengan adanya platform pembelajaran yang adaptif, pelajar dapat mengakses bahan pembelajaran yang sesuai dengan tahap pemahaman mereka dan menerima maklum balas yang khusus dan disesuaikan dengan keperluan mereka.

Teknologi Immersif:

Teknologi immersif merujuk kepada teknologi yang mencipta pengalaman yang mendalam dan terlibat dalam persekitaran maya atau simulasi. Ia menggabungkan unsur-unsur seperti realiti maya (virtual reality), realiti diperkaya (augmented reality), atau realiti campuran (mixed reality) untuk mencipta pengalaman yang membiakkan perasaan seolah-olah pengguna berada dalam persekitaran tersebut.

Contoh teknologi immersif 

a) Realiti Maya (Virtual Reality): Penggunaan alat seperti HTC Vive atau Oculus Rift membolehkan seseorang terlibat secara langsung dalam pengalaman maya seperti permainan video, pelancongan maya, atau sesi pembelajaran interaktif.

b) Realiti Diperkaya (Augmented Reality): Aplikasi seperti Instagram dan Snapchat membolehkan pengguna menambahkan elemen-elemen maya ke dalam gambar atau video untuk mencipta pengalaman yang lebih kreatif dan interaktif.

c) Realiti Campuran (Mixed Reality): Contohnya, Magic Leap One adalah alat yang menggabungkan unsur-unsur realiti maya dan realiti diperkaya, membolehkan pengguna melihat dan berinteraksi dengan objek maya dalam persekitaran fizikal mereka.

Peranan Teknologi Immersif dalam Pendidikan:

Teknologi immersif seperti realiti maya (virtual reality) dan realiti diperkaya (augmented reality) juga memainkan peranan penting dalam bidang pendidikan. Beberapa peranan teknologi immersif dalam pendidikan termasuk:

a) Pengalaman Pembelajaran Interaktif: Teknologi realiti maya dan realiti diperkaya membolehkan pelajar terlibat secara langsung dalam pengalaman pembelajaran yang interaktif. Mereka dapat meneroka persekitaran maya atau menambah elemen maya ke dalam dunia nyata, meningkatkan pemahaman dan penglibatan pelajar dalam bahan pembelajaran.

b) Simulasi yang Realistik: Dengan menggunakan teknologi realiti maya, pelajar dapat mengalami simulasi yang realistik dalam pelbagai bidang, seperti sains, sejarah, atau seni. Mereka boleh melakukan eksperimen maya, meneroka tempat-tempat bersejarah, atau terlibat dalam seni melalui pengalaman immersif.

c) Latihan Kemahiran: Teknologi immersif boleh digunakan untuk melatih kemahiran praktikal, seperti simulasi pembedahan perubatan, latihan situasi kecemasan, atau simulasi keadaan kecemasan. Ini membolehkan pelajar mengasah kemahiran mereka dalam persekitaran yang selamat dan terkawal.

Dengan adanya teknologi disruptif dan teknologi immersif, pendidikan dapat menjadi lebih inklusif, interaktif, dan relevan dengan tuntutan zaman. Teknologi-teknologi ini membuka peluang baru untuk meningkatkan keberkesanan pembelajaran dan mencipta pengalaman pembelajaran yang lebih menarik bagi pelajar.Previous Post Next Post